Truyện cười: sợ nghiện

Trước khi thi hành án treo cổ, đội trưởng đội thi hành án cho phạm nhân một đặc ân:

– Trước khi chấp nhận hình phạt treo cổ, anh có muốn làm một điếu không?

– Không, cám ơn ông… tôi sợ bị nghiện mất!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook