Truyện cười: thực tế phức tạp

Ngày đầu tiên đến lớp, về nhà đứa con có vẻ mặt buồn rười rượi. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:

– Làm gì mà con buồn thế?

– Mẹ ạ, cô giáo ra đề tập làm văn tả con mèo!

– Thế thì tốt, nhà mình có đến hai con.

– Nhưng con không rõ cô yêu cầu tả con nào!


o O o


Trong buổi lao động. Học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy
Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn đều mang hai
viên, một bạn liền nói:

– Ân lười quá, mang được nỗi một viên gạch.

Ân liền cãi:

– Có bạn lười thì có.

Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:

– Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook