Truyện cười: người thấp khớp hợp nghề này

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

– Lúc này nghề nghiệp sao rồi?

– Tôi bị thất nghiệp mấy tháng rồi. Tôi có bệnh nên đứng lâu cũng không
được, ngồi lâu cũng chẳng xong, bất cứ sự xáo trộn dù nhỏ nào của thời
tiết cũng làm tôi mệt mỏi.

– Tóm lại là ông mắc bệnh gì?

– Bệnh thấp khớp.

– Trời, tưởng gì. Chắc chắn, tôi sẽ kiếm được cho ông việc làm phù hợp.

– Việc gì?

– Dự báo thời tiết.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook