Truyện cười: tội lừa dối

Trong buổi thi về luật hình sự:

– Anh hãy cho biết, thế nào là sự lừa dối?

– Thưa giáo sư, điều đó sẽ xảy ra khi thầy cho tôi rớt.

– Nghĩa là sao? Hãy giải thích cụ thể?

– Theo bộ luật hình sự thì lừa dối là tội của những kẻ chuyên dựa vào
việc người khác không biết nhằm gây thiệt hại cho người ta, thưa giáo
sư!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook