Truyện cười: hai lần thất bại

Một ông ngồi uống rượu kể với ông khách cùng bàn:

– Ông biết không, hai cuộc hôn nhân của tôi đều thất bại.

– Sao vậy?

Lần thứ nhất, vợ bỏ đi.

– Còn lần thứ hai?

– Vợ không chịu đi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook