Truyện cười: chuyện ông trần trụi lủi

Sử
cũ chép: Trần Thì Kiến tính người cương trực. Trước làm môn khách cho
Hưng Đạo Vương, sau được Vương tiến cử lên làm An phủ sứ Thiên Trường.
Một hôm, có người hương nhân đem biếu mâm cỗ, Kiến hỏi muốn nhờ vả gì
thì người ấy nói chỉ vì kính trọng mà biếu. Nhưng mấy ngày sau người
hương nhân kia quả nhiên có việc nhờ vả, An phủ sứ bèn móc họng nôn ra
nguyên mâm cỗ.

Chuyện nay: Có ông nọ tên Trần Trụi Lủi, trước làm thư ký uỷ ban, sau
vì có đi học tại chức ban đêm lấy được cái bằng Đại học nên dần dần leo
lên chức chủ tịch xã. Một hôm, có người mang đến chai rượu ngoại cùng
mấy món đồ nhắm hảo hạng. Trụi lủi hỏi biếu vì cớ gì thì người kia đáp:
“Không có ý gì, chỉ là mừng anh được thăng chức công bộc cao hơn”. Trụi
Lủi cả mừng bảo vợ bày mấy món ấy ra rồi khui rượu để cả hai “trăm
trăm”. Đang ăn, quả nhiên người kia có việc nhờ vả, khi ông khách đang
nhỏ nhẹ trình bày thì chủ nhà móc họng, mửa ra toàn bộ những gì vừa
nuốt vào, sau đó chửi mắng thậm tệ và đuổi khách thẳng cổ. Khách đi
rồi, chủ tịch xã phu nhân mới hỏi chồng:

– Không giúp người ta thì thôi, việc gì phải làm vậy?

– Phải cương… quyết… – Lủi chém tay vào không khí.

– Bất quá tôi mua mấy thứ đó trả lại người ta là được chứ gì?

Trần Trụi Lủi bực mình quát tướng lên:

– Bà thì biết cái quái gì! Thằng ngu ấy mua nhầm rượu rởm, đồ nhắm hết
“đát”, tôi từng nhiều lần tiếp khách ở nhà hàng nên nuốt qua là biết
liền. Không cương quyết móc họng thì chết không kịp ngáp à?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook