Truyện cười: thứ sáu tuần sau

Trên
sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân:

– Anh cho biết đến làng gần
nhất còn bao lâu nữa?

– Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần
sau thì rẽ phải là tới

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook