Truyện cười: tại cái chuông

Bà nọ gọi điện thoại cằn nhằn công ty bảo hành chuông cửa:

– Tôi chờ cả ngày mà các anh chẳng cử ai đến sửa cái chuông cửa bị tịt, thế là sao?

– Có đấy thưa bà! Anh thợ đến bấm chuông cả ba, bốn lần mà chẳng thấy
ai ra mở cửa cả. Sau đó đến lượt tôi đến kiểm tra thì kết quả vẫn vậy.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook