Truyện cười: dù thế nào sếp vẫn đúng

Sếp gọi nữ thư ký và nói:

– Ông kế toán trưởng luôn kêu ca với anh rằng em bao giờ cũng mặc váy
quá ngắn, áo xẻ cổ quá sâu khiến ông ta không sao tập trung tư tưởng để
làm việc được.

– Vậy phải làm sao hả sếp?

– Không thể để tình trạng như vậy. Ngày mai, anh sẽ đuổi việc ông ta.

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook