Truyện cười: dưỡng khí

Thầy giáo giảng bài:

– Bất cứ sinh vật nào muốn tồn tại đều cần có dưỡng khí. Nếu không có
dưỡng khí thì không có sự sống. Vậy mà thế kỷ gần đây loài người mới
phát hiện ra điều này.

Một học sinh thắc mắc:

– Thưa thầy, thế trước khi phát hiện ra dưỡng khí, mọi sinh vật làm thế nào mà sống được??!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook