Truyện cười: hai phần của châu mỹ

Giờ địa, cô giáo đang giảng về châu Mỹ. Quốc đang ngồi nhìn ra phía cửa số và không chú ý lời cô giảng. Bỗng cô gọi Quốc:

– Trò Quốc hãy cho cô biết châu Mỹ có mấy phần?

Quốc: Dạ… dạ… thưa cô, châu Mỹ chia làm hai phần, đó là Mỹ Tho và Mỹ Thuận ạ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook