Truyện cười: điểm không cũng đáng

Trong
cuộc thi vấn đáp về môn Sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời
được bất cứ câu hỏi nào. Ðể cứu thí sinh khỏi bị điểm không. Cuối cùng
ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát:

– Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh?

Thí sinh cũng vẫn câm như hến.

Bực quá, ông buột miệng như quát:

– Lê lợi!

Cậu thí sinh vội vã bước ra khỏi phòng thi.

Giám khảo càng bực, gọi giật lại:

– Tại sao tôi chưa cho phép, anh tự ý bỏ đi?

Thí sinh ngạc nhiên đáp:

– Thưa thầy, em tưởng thầy hỏi em xong rồi và mới gọi bạn nào tên Lợi lên tra vấn ạ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook