Truyện cười: có thực mới vực được đạo

Trung
và Huỳnh vừa gọi hai tô mì gói trong căngtin thì đến giờ thi. Trung lật
đật vào phòng thi, bỏ cả tô mì. Huỳnh ung dung “quất” cả hai và vào thi
trễ 10 phút.

Kết quả là Trung điểm 4 và Huỳnh điểm 8!

Trung hỏi Huỳnh bí quyết, Huỳnh cười: tớ ứng dụng bài học vật chất
quyết định, có thực mới vực được đạo, còn cậu thì ngược lại! Tớ ăn gấp
đôi thì điểm gấp đôi!

Đúng là ăn như thế nào thì điểm như thế ấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook