Truyện cười: chữ của thầy cả!

Giờ kiểm tra. Cả phòng im phăng phắc. Có tiếng thì thào:

– Chữ viết tắt TV là gì hả mày? Ti vi hay thực vật?

– Thằng ngố, im mồm! Cứ chép đi! Thầy tự khắc sẽ hiểu chứ không… ngu như mày đâu!

… Lớp lại im phăng phắc.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook