Truyện cười: tái bút

Tại bưu điện, một cụ bà nhờ một mày râu:

– Cậu làm ơn ghi hộ già địa chỉ này vào tấm bưu thiếp cái.

Mày râu:

– Đây, xong rồi ạ. Còn gì nữa không bà?

Cụ bà ngắm nghía một lát rồi nhẹ nhàng đề nghị:

– Hay là cậu ghi thêm dòng này nữa vào cuối: “Tái bút: Nếu đọc không ra, xin vui lòng thứ lỗi cho người viết địa chỉ này”.

Mày râu: (quê một cục).

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook