Truyện cười: lỗi tại ai ?

– Chuyện gì đã xảy ra rồi phải không?

– Còn phải hỏi!

– Lỗi tại mày hay lỗi tại nàng?

– Thì hôm thi tốt nghiệp vừa rồi đó, nàng nói là đã đưa toàn bộ bài làm
của nàng cho tao chép. Thế mà tao chỉ có 3 điểm, còn nàng lại 9 điểm
(?!).

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook