Truyện cười: 420 gặp… 421

Giờ kiểm tra môn Hóa, A “quay phim” bài của B. Đến đoạn viết chương trình phản ứng “Ca + H_sub_2_/sub_0…”, A gãi đầu hỏi B:

– Mày viết các gì kỳ vậy? Gì mà Canxi cộng với … 420 là sao?

B bực bội trả lời:

– Chứ chẳng lẽ canxi cộng với .. 421? Tao thấy thằng C viết vậy nên tao viết theo. Cọp dê mà còn bày đặt thắc mắc!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook