Truyện cười: bậy bạ quá

Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: “Ô cái mông”

Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì
tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với
cậu bé: “Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên
bảng như thế này?”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook