Truyện cười: cảm ứng từ

Trong
giờ học lý, Mai quay sang mượn tập lý của Hoa chép bài, sau đó không
hiểu chuyện gì cô ôm mặt cười, và đưa tập cho Nam chỉ dòng chữ, Nam
cũng cắn chặt môi cười đỏ cả mặt.

Bỗng nghe thầy gọi trả bài, Hoa giật tập về, đi lên bảng. Thầy
giáo coi tập Hoa trợn mắt, rồi viết lên bảng dòng chữ “Cảm Ứng Từ”, và
nói:

– Các em xem bạn Hoa viết tắt chữ này nhé: C.Ứ.T, cả chương này chỗ nào tôi cũng thấy chữ đó, em Hoa sáng tạo thật.

Cả lớp được một trận no cười.

Lời nhắn với các học trò: Muốn sáng tạo, hãy cẩn thận!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook