Truyện cười: chuyện không có… hậu

A: Là sinh viên thì cũng nên đi làm thêm, kiếm tiền ăn học!

B: Phải!

A: Mà cũng phải đúng ngành nghề mình đang học để làm, cho phát huy kiến thức!

B: Ðúng!

A: Cho nên, tao với mày đang học trường Giao Thông…

B: … thì kiếm thêm bằng nghề… xe ôm!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook