Truyện cười: tài và đức

Ngày khai trường, Ông Hiệu trưởng Hoang Đường nói chuyện với tất cả học sinh của trường. Ông nói:

– Các em phải biết một điều, Đức là cái gốc của con người. Con người có
thể thiếu tài nhưng không thể thiếu Đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào
cái gốc, tức là cái đức.Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần.
Không bận áo ở trần coi còn được, nhưng mặc áo mà chẳng bận quần thì
khó coi ghê lắm.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook