Truyện cười: vật chứng

AD tức giận quay xuống hỏi hai MR:

– Trong hai ông, ai vừa mới vuốt tóc tui?

MR ngồi cạnh hiến kế:

– Bà cứ bảo hai đứa nó xòe tay ra, tay đứa nào nhiều… gàu thì biết chứ gì!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook