Truyện cười: đâu phải tui!

AD: Hôm qua ông bị má “dợt” sao mà la dữ vậy?

MR (mắc cỡ, chối phắt): Đâu có, thằng em tui đó chứ!

AD: Sao lạ vậy, tui nghe tiếng ông rõ ràng mà?

MR: Ờ thì… nó bị đánh đau quá la hổng nổi, tui la giùm.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook