Truyện cười: món ăn đặc sản

Cô giáo hỏi một học sinh:

– Ngoài câu: “Cốm vòng – gạo tám Mễ Trì. Tương bần – húng láng còn gì
ngon hơn”, em còn biết món ăn đặc sản nào được đi vào ca dao không?

– Thưa cô đó là… tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook