Truyện cười: giống như ??

Kiệt : Cho tui mượn cây viết.

Thư : Đi học mà hổng mang viết có khác nào……

Kiệt : Thôi, khỏi giảng đạo, bà định nói đi cày mà quên mang trâu chứ gì?

Thư : Không, ý tui là giống như ông đi tán gái mà không đem tiền theo vậy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook