Truyện cười: con két

Bé Thư mới mua con két liền khoe bro TL:

– Bro thấy 2 chân nó có cột 2 cọng dây hông? Giật cọng dây xanh nó nói
tiếng Anh còn giật cọng dây đỏ nó sẽ nói tiếng Pháp liền.
Bro TL hỏi cắc cớ: – Vậy anh giựt luôn 2 cọng thì nó nói tiếng gì… ?
Bỗng dưng từ trên đầu, con Két nói vọng xuống: – Giựt 2 cọng tao té
chết cha tao, lấy gì nói cho mày nghe!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook