Truyện cười: vô ích

Trong nhà hàng, một quý bà nói với người phục vụ:

– Tôi không ăn cái thứ kinh khủng này đâu. Anh gọi đầu bếp ra đây!

– Thưa bà, gọi làm gì cho vô ích. Ông ta cũng sẽ không ăn đâu.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook