Truyện cười: hối lộ

Một nhân viên muốn tặng cấp trên chiếc ôtô đời mới nhưng vị này từ chối:

– Tôi không thể nhận xe của cậu được. Làm như thế là phạm tôi đưa và nhận hối lộ đó.

– Vâng thưa anh, nhưng em sẽ làm giấy bán chiếc xe này cho anh.

– Thế thì được! Vậy cậu bán cho tôi… 3 chiếc!

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook