Truyện cười: lý do lấy vợ muộn

Một ông sống độc thân đến năm 55 tuổi mới cưới vợ. Bạn bè hỏi tại sao ông lại để lâu đến vậy, ông đáp:

– Tôi lấy vợ muộn là có lý do của nó. Nếu chẳng may vợ tôi là con người
khó chịu thì tôi sẽ không phải chung sống lâu. Còn nếu nàng là người dễ
thương thì công tôi chờ đợi bao nhiêu năm cũng… đáng đấy chứ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook