Truyện cười: sao họ không tự làm?

Một cụ ông 83 tuổi lần đầu tiên đến bệnh viện. Nhìn thấy cái dây chuông đặt dưới gối, ông hỏi cô cháu gái:

– Cái gì đây?

– Đó là cái chuông ông ạ!

Ông giật thử cái dây rồi nói:

– Ta có nghe thấy nó reo đâu.

– À, nó không reo ông ạ. Nó sẽ làm sáng đèn báo hiệu ở phòng các hộ lý.

– Vô lý thật! Nếu các hộ lý muốn đèn của phòng họ sáng thì họ phải tự bật chứ.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook