Truyện cười: lấy chồng nghề gì?

Hai cô bạn tâm sự với nhau:

– Mình muốn cưới một bác sĩ, nếu mình bệnh, anh ấy sẽ chữa cho mình ngay.

– Còn mình thì muốn cưới một linh mục, nếu mình lầm lỡ, anh ấy sẽ tha thứ cho mình ngay.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook