Truyện cười: thế giới nào?

MR1: Mình mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự tính đi một chuyến khắp thế giới xem sao. Cậu có đi với tớ không?

MR2: Tớ không đi đâu.

MR1: Sao lại không? Thú vị lắm chứ.

MR2: Vì không biết xem thế giới này hay thế giới bên kia.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook