Truyện cười: lợi ích

SVA: Bây giờ tao mới biết lợi ích của… tình yêu(!)

SVB: Sao cơ?

SVA: Thì tao và mày ốm lên ốm xuống mãi mà có thấy gì đâu. Thằng Nam có
người yêu, vừa ốm, tao với mày đã có đường, sữa ăn… cả tháng!

SVB: Ừ nhỉ!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook