Truyện cười: kỳ tích

Tao bỏ hẳn được tật nói chuyện trong lớp.

– Cha, một kỳ tích ! Bằng cách nào vậy?!

– Tao cố gắng … ngủ. Nếu không ngủ được thì ăn.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook