Truyện cười: con gái

Một sinh viên nam và một sinh viên nữ nói chuyện với nhau. Sinh viên nam nói:

– Con gái cũng giống như bức tranh vậy.

– Vì sao?

– Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp…

– Thế còn đứng gần?

– Thấy toàn mụn trứng cá.

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook