Truyện cười: tiết kiệm

Viên chức quèn của công ty nọ nói với ông chủ:

– Thưa ông, tôi có cách giúp ông tiết kiệm được 100 triệu.

– Cách gì thế?

– Nghe nói ông chủ định tặng cho con gái hai trăm triệu làm của hồi môn?

– Đúng!

– Tôi chỉ nhận một trăm triệu thôi, ông chủ hãy gả cô ấy cho tôi.

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook