Truyện cười: ảnh thằng ngu

Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:

– Cái gì thế này?
– Ảnh bố chứ còn ai nữa!
– Sao mày lại đặt nó vào đây?
– Vì cô giáo muốn biết “thằng ngu nào” đã làm bài hộ con.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook