Truyện cười: thuật ngữ chuyên môn

Một
phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu
đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia. Ông thợ hỏi:
– Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó? Không cần suy nghĩ, bà trả lời:
– Ở trong đang có người.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook