Truyện cười: khôn lỏi

Anh
bợm rượu được bạn mời đến ăn cơm khách. Chàng ta muốn được uống thật
nhiều rượu, nhưng không tiện đòi chủ nhân, mới nghĩ ra một mẹo, gọi
người hầu rượu đến bên, nói nhỏ :

– Anh bạn, giúp tôi một việc : tôi tửu lượng kém lắm, chỉ nhấp một chén
là đã say . Vậy anh làm ơn khi tiếp cho tôi thì hãy rót chừng nữa chén
thôi, mà chọn cái chén nào nhỏ nhỏ ấy . Đây, tôi xin biếu anh ít tiền.
Anh bợm rượu dúi vào tay người hầu bàn một tờ giấy bạc. Anh này sướng
quá, cảm ơn rối rít rồi ra chỗ khuất xem thì hóa ra là một tờ bạc giả.
Tức quá, suốt buổi anh ta nghĩ cách trả thù, bỗng nhớ ra lời dặn của kẻ
kia, bụng bảo dạ : “Đã thế, ông cho mày thật say, chết giấc cho bõ
tức”.
Nghĩ vậy, vào bữa anh hầu cứ chăm chăm rót rượu cho anh bợm nhậu và mỗi lần rót thật đầy chén.
Thế là, anh chàng bợm nhậu nhờ cái khôn lõi của mình mà được một bữa thả cửa .

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook