Truyện cười: bcs loại siêu lớn

Một cô gái di vào hàng thuốc và hỏi người bán rằng cửa hàng của ông ta có loại BCS cỡ siêu lớn không.

– Có, chúng tôi có loại đó – Người bán hàng trả lời – Cô muốn mua bao nhiêu chiếc??

– Ồ không – Cô gái đáp – Nhưng ông sẽ không phiền chứ nếu tôi rảo quanh đây và đợi ai đó sẽ mua loại đó? 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook