Truyện cười: tiêu chuẩn ra viện

Trong
bệnh viện tâm thần các bác sĩ quyết định làm một cuộc điều tra xem bệnh
nhân nào có thể ra viện. 

Các câu hỏi đưa ra rất đơn giản như “mắt đâu”,
“mồm đâu”, “mũi đâu”… nhưng không có bệnh nhân nào trả lời chính xác.
Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm thì chỉ vào tai… Duy nhất có
một bệnh nhân đang ngủ, bác sĩ dựng dậy và hỏi:
– Mồm đâu?
– Anh chàng ngáp một cái rõ to.
– Mắt đâu?
– Anh lại đưa tay giụi mắt. Lập tức bác sĩ viết giấy cho anh ta ra
viện. Lúc đó các bệnh nhân khác xúm lại hỏi bí quyết của anh chàng nọ.
Anh chàng lấy làm phấn khởi, vỗ đét một cái vào mông trả lời: “Các cậu
phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình đi chứ”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook