Truyện cười: sự lựa chọn

Một
cô gái bước vào phòng điện tín hỏi xin mấy tờ mẫu.

Cô viết xong bức thư
thứ nhất, đọc lại rồi xé đi, viết bức thư thứ hai rồi lại xé. Cuối
cùng, khi viết xong bức thứ ba, cô đưa cho nhân viên bưu điện yêu cầu
đánh điện khẩn. Khi bức điện đánh xong và cô gái đã ra về, nhân viên
bưu điện tò mò giở lại hai bức điện đã bị xé và đọc. Bức thứ nhất: “Tất
cả đã hết. Em không muốn thấy mặt anh nữa!” Bức thứ hai: “Đừng viết cho
em và đừng tìm gặp em nữa!” Bức thứ ba: “Hãy đến ngay với em! Mong
anh!”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook