Truyện cười: tôi có đến 40 con

Một
bà gọi taxi đi chơi, khi gần đến nơi mới phát hiện ra mình quên ví
tiền.

Bà ta đứng vặn vẹo hai tay nói với anh tài rằng chẳng có cách nào
để trả tiền được. Anh chàng kia lặng lẽ lái xe đưa bà vào rừng rồi trải
một tấm bạt lên cỏ. Người phụ nữ hốt hoảng:
– Anh định làm gì thế, tôi có ba con rồi.
– Còn tôi thì có những 40 con… thỏ. Bà hãy cắt cỏ và để vào đây.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook