Truyện cười: đâu có quen đâu

– Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi?

– À, tôi chỉ mượn bao diêm thôi.
– Tại sao anh không hỏi tôi?
– Xin lỗi, vì chúng ta có quen nhau đâu mà hỏi!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook