Truyện cười: hư hết cả giọng

Hai ông nghiện thuốc lá nói chuyện với nhau:

– Hút thuốc nhiều hỏng hết cả giọng.
– Đúng vậy! Giá mà ông nghe tiếng thét của vợ tôi, mỗi khi tôi làm rơi tàn thuốc xuống thảm.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook