Truyện cười: đóng giả

Đoàn
thanh tra sắp đến làm việc tại sở thú, con sư tử bỗng lăn ra chết.

Người trông chuồng sư tử lo quá bèn lột bộ da của nó rồi đóng giả con
vật xấu số. Sư tử giả đang đi lại trong chuồng, chợt một con báo đến
bên khiến hắn ta sợ rúm người, con báo nói:
– Đừng sợ, mình là thủ quỹ đây, cậu còn thuốc lá không? Con voi đằng kia hút sạch gói thuốc của mình rồi!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook