Truyện cười: bà biết bay như tui hông ?

Cửa hàng chim cảnh, một bà khách hỏi một con vẹt:

– Mày có biết nói không?
– Còn phải hỏi.
– Vẹt ta vặn lại
– Thế bà có biết bay không?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook