Truyện cười: đến lần thứ tư rồi đó

Người
đàn ông cùng với một cô gái vào dịch vụ massage xông hơi, người phục vụ
không chịu cho họ tắm chung một phòng, ông khách nài nỉ:

– Nhưng đây là vợ tôi mà.
– Ái chà! Vợ ông sạch sẽ quá đấy! Ngày hôm nay, cô ấy đã tắm ở đây đến lần thứ tư rồi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook