Truyện cười: chỉ cần đếm đến 10

– Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10.

Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!
– Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook