Truyện cười: những tên trộm ‘vui tính’

Trộm
nhà băng Bọn trộm đột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật
kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các
tủ sắt.

Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ
đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tức nói:
– Tao tin chắc là cảnh sát đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta
sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại
chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng. Thế
là chúng đã cạy tất cả các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến
gần sáng, lũ trộm no nê lặc lè rời ngân hàng. Hôm sau, trên trang nhất
các báo đều chạy dòng tít lớn: “Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh
trùng của thành phố!”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook